Ovim dokumentom uređuju se načini na koje IntelektOS koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljnjemem tekstu “Korisnik”) web-stranice intelektos.hr ili odredišnih strana (Landing Pages) u našem vlasništvu (u daljnjem tekstu “web-stranica”)

Koje informacije prikupljamo?

Osobne informacije
IntelektOS prikuplja osobne, identifikacijske podatke od Korisnika na različite načine, uključujući Kontakt-forme, Newsletter polja za prijavu, kolačiće, a u vezi s uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našoj web-stranici.

Korisnicima web-stranice se, ukoliko je to potrebno, mogu tražiti ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona. Korisnici mogu posjetiti našu web-stranicu i anonimno. Osobne podatke prikupljamo samo i isključivo ako nam korisnik naše web-stranice da pristanak na to i dobrovoljno dostavi podatke.

Korisnici uvijek mogu odbiti pružiti svoje osobne podatke, s tim da u tom slučaju mogu biti uskraćeni za određene funkcionalnosti, mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti i akcija na web-stranici.

Informacije ne-osobnog karaktera
IntelektOS, zadržava pravo prikupljanja identifikacijske podatke Korisnika koji su ne-osobnog karaktera, poput onih o pretraživaču, tipu računala i tehničkim informacijama o korištenju sredstava za priključenje našoj web-stranici, kao što su operativni sustav računala i Internet providera.

Zašto prikupljamo ove podatke?
Osobne podatke Korisnika web-stranice, IntelektOS, prikuplja i koristi u svrhe poboljšanja svojih usluga. Osobne informacije nam pomažu da efikasno i točno odgovorimo na zahtjeve upućene našem korisničkom servisu.

Analize i unaprjeđenja web-stranice
Prikupljeni podaci mogu biti iskorištebu za shvashvaćanje ponašanja Korisnika ili grupa Korisnika na našoj web-stranici ili unutar e-mail marketing sustava, analizu i unaprjeđenje servisa, dizajna, funkcionalnosti.

Personalizacija iskustava
Osobne podatke možemo iskoristiti za personalizaciju sadržaja i ostalih korisničkih iskustava na našoj web-stranici, kao što su predefinirane korisničke putanje, stranice web-stranice koje se mogu prikazivati samo povlaštebun korisnicima, funkcionalnosti web-stranice i poruke.

Pokretanje promocija/informiranje/istraživanje
Osobne podatke Korisnika koristimo da obavjestimo korisnika o novom sadržaju na našoj web-stranici, nadogradnjama, istraživanjima, ali samo na taj način da ove promocije isporučujemo onim Korisnicima našeg Web sajta koji su prethodno dali pristanak da prime informacije o konkretnoj temi/grupi tema.

Periodične E-mail marketing kampanje
Osobne podatke Korisnika koristimo da periodično šaljemo obaveštenja, vesti, edukativni materijal, kao i obaveštenja klijentima agencije o promenama u vršenju usluga, važnim informacijama vezanim za izvršenje usluga ili održavanje, te izmenama politika privatnosti. Svi Korisnici registrovani u naš E-mail marketing servis, registrovani su putem Newsletter registracionog polja, te dobijaju poruke samo onog sadržaja za koji su dali pristanak da bude dostavljan, prilikom registracije na naš Newsletter.

Dijeljenje informacija
Radi funkcionisanja svih servisa koji se nalaze u okviru pravnog lica, stvaranja poslovnih odnosa i održavanja pozitivnih korisničkih iskustava, IntelektOS, informacije deli sa servisima navedenim u listi ispod. Svi ovi servisi su potpuno usklađeni sa GDPR regulativama i pružaju najviši nivo zaštite ličnih informacija Korisnika sajta..

MailerLite
MailerLite je servis koji koristimo za dostavljanje periodičnih E-mail marketing kampanja. U okviru ovog servisa se nalaze oosbno podaci: ime, prezime, IP i e-mail adresa.

Osobne informacije o korisnicima registriranima na E-mail marketing servis
Osobne informacije u se skladište u okviru MailerLite servisa sve dok Korisnik ne zatraži njihovo uklanjanje. U svakoj e-mail poruci ovog tipa nalazi se link ka stranici ka usklađivanju podataka i zahtjevu za uklanjanje naloga za liste.

Također, nakon tri mjeseca neaktivnosti korisnika, IntelektOS će upozoriti registriranog pretplatnika na neaktivnost i, ukoliko se pretplatnik ne reaktivira u roku od 7 dana, potpuno će ukloniti sve njegove podatke iz sustava.

Osobne informacije o posjetiocima web-stranice koji nisu registrirani pretplatnici na E-mail marketing servis.

U ovu kategoriju spadaju posjetioci sajta koji samo pretražuju sadržaj i oni korisnici koji su poslali upite putem kontakt forme a nisu registrovani pretplatnici na E-mail marketing servis ili korisnici usluga.

Osobni podaci o Korisnicima web sajta koji su poslali upit, koristeći kontakt formu, čuvaju se do godinu dana po prijemu poruke, osim ukoliko se u međuvremenu ne zasnuje poslovni odnos.

Osobni podaci Korisnika web-stranice (IP) koji samo pretražuju web-stranicu čuvaju se u skladu s Kolačićima.

Trenutkom ulaska na Web sajt, Korisniku sajta se predstavljaju uslovi upotrebe Web sajta i Deklaracija o kolačićima, u kojoj je pojedinačno navedena svrha upotrebe svakog kolačića i njegova ročnost. Korisniku je data mogućnost da sam upravlja kolačićima za koje želi da budu instalirani u njegov Browser (Softver koji koristi za surfovanje internetom i Web sajtom).

Kako štitimo informacije?
IntelektOS, usvaja prikupljanje, skladištenje i obradu podataka kao i sigurnosne mere zaštite od neovlašćenog pristupa, promena, obelodavnjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcionih informacija ili podataka koji se nalaze na našem Web sajtu.

IntelektOS, koristi sigurnu SSL vezu za prenos ličnih podataka, sa 256-bitnom enkripcijom.

Sajt je usklađen sa GDPR regulativama i omogućava Korisnicima Web sajta pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtev.

Gore navedeni servisi koji se koriste za poslovanje, a u kojima se lični podaci skladište, potpuno su usklađeni sa GDPR regulativama o zaštiti ličnih podataka i koriste PCI compliant servise sa najvećim stepenom zaštite.

Informiranje u slučaju curenja podataka
U slučaju curenja podataka, IntelektOS će obavijestitit, u roku od 24 sata, sve osobe čiji podatci se mogu naći ugroženim.

Prava korisnika web-stranice

U skladu sa GDPR regulativama, sledeća prava su obezbeđena Korisniku Web sajta:

• Da bude detaljno upoznat sa podacima koji se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima

• Da zatraži svoje osobni podatke na uvid

• Da zatraži da njegovi osobni podaci budu izbrisani iz baze podataka i zaboravljeni.

• Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste na koju se prethodno prijavi putem Newsletter registracije

Promjene u politikama privatnosti

IntelektOS, zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, IntelektOS, će obavestiti sve korisnike web sajta da su politike izmenjene i da je potreban novi pristanak za korišćenje sajta. Svakako, preporučujemo korisnicima sajta da ovaj dokument samostalno provere sa vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uvjeta definiranih politikom privatnosti
Korisnici web-stranice prihvataju uvjete korištenja u skladu s ovim politikama privatnosti. Ukoliko se ne slažete s ovim politikama, molimo Vas da ne koristite našu web-stranicu.

Kontakt-podaci
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, izmjenema, dostavljanjem ili brisanjem vaših podataka, možete nas kontaktirati:

Pismeni kontakt
Kontakt e-mail: sonja@intelektos.hr

Odgovorna osoba: Sonja Nedić