Iako danas živimo u užurbanom dobu gdje ljudi nemaju vremena, a često ni volje čitati dugačke tekstove te u vremenu gdje je fotografija postala puno važnije od tekstualnog sadržaja koji ju prati, smatramo da se kvalitetno i koncizno napisan tekst i dalje cijeni. Kad je još taj tekst popraćen vickastošću jedne Baranjko-Dalmatinke, ne može bolje.
Usluga kreiranja pisanog sadržaja, ili kako bi u narodu rekli content writing, podrazumijeva pisanje kreativnih tekstova za što god Vama treba. To mogu biti tekstovi za web-stranice, blogove, portale, časopise, brošure, za različiti promotivni materijal ili sl.